Szybkie powótrzenie przed egzaminem praktycznym do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO


Wprowadź swój indywidualny kod:


TestNaDrony.pl to system online wspomagający naukę przedmiotów teoretycznych do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO w zakresie uprawnień VLOS, BVLOS, INS.