Szkolenia i egzaminy on-line
dla zawodowych pilotów BSPZawodowy pilot BSP powinien posiadać wiedzę w zakresie:
  • aktualnych przepisów lotniczych,
  • korzystania z przestrzeni powietrznej,
  • świadomego i bezpiecznego latania dronami,

Dziedziny UAVO


Ich znajomość jest wymagana, aby bezpieczenie i zgodnie z prawem latać dronami w kategorii otwartej lub szczególnej. W każdej kategorii można uzyskać różne uprawnienia lotnicze. Pozwalają one wykonywać loty: VLOS, FPV lub BVLOS w Polsce i w krajach należących do Unii Europejskiej.

TestNaDrony.pl to system szkolenia i egzaminowania on-line, pozwalający pilotom BSP na zapoznanie się z trzema wymienionymi dziedzinami. Dynamiczny rozwój branży bezzałogowej w Polsce i na świecie, wymaga zmian i adaptacji: zasad, przepisów i procedur. Każdy pilot BSP powinien być z nimi na bieżąco.

TestNaDrony.pl skróci czas nauki i pomoże Ci:
  • perfekcyjnie przygotować się do egzaminu teoretycznego na pilota BSP,
  • uzupełnieć wiedzę z dziedzin związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi,
  • ułatwić naukę do uzyskania uprawnień pozwalających latać według scenariuszy NSTS.

Zapoznaj się z informacjami o systemie TestNaDrony.pl, wypróbuj DEMO, wybierz zakres i kup szkolenie.