Zawodowe szkolenie on-line
dla pilota i operatora drona


Wprowadź swój indywidualny kod:

Wiedza w zakresie UAVO potrzebna do uzyskania zawodowego uprawnienia pilota i operatora drona jest dość obszerna, ponieważ składa się z trzech dużych dziedzin:
  • Lotnictwo
  • Człowiek
  • Drony

Dziedziny UAVO
Lotnictwo, ponieważ piloci wszystkich statków latających, również bezzałogowych, muszą znać i przestrzegać przepisy lotnicze, aby latać bezpieczne. Zasady wykonywania lotów nie są skomplikowane, jednak zagadnienia z przestrzenią powietrzną są pewną barierą dla nowych osób w branży.

Człowiek jest potrzebny do sterowania lub nadzoru lotu UAV w ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej. Znajomość ograniczeń psychofizycznych jest ważna, ponieważ bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo innych użytkowników ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej.

Dron jest statkiem powietrznym, który latając współdzieli przestrzeń powietrzną i podlega różnorakim ograniczeniom, wpływom zewnętrznym a często również zakłóceniom, których nieznajomość może doprowadzić do wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

TestNaDrony.pl skróci czas Twojego przygotowania do teoretycznego egzaminu UAVO i pomoże Ci:
  • przyswoić wiedzę wymaganą przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
  • zapamiętać skróty związane z przestrzenią powietrzną,
  • zrozumieć zasady wykonywania lotów dronami.
Zapoznaj się z informacjami o systemie TestNaDrony.pl, wypróbuj demo, wybierz czas nauki, a potem kup kod dostępu do swojego szkolenia online.