Informacje dla Użytkowników
systemu TestNaDrony.pl


Do czego służą moduły?


TestNaDrony.pl składa się z trzech modułów:
  • nauki
  • egzaminu
  • przypomnienia
Moduł nauki pozwala uczestnikowi opanować materiał teoretyczny. Po upływie wykupionego czasu nauki uczestnik sprawdza swoją wiedzę rozwiązując egzamin.

Moduł egzaminu umożliwia przeprowadzenie egzaminu i generuje protokół z wynikiem uczestnika. Moduł egzaminu wewnętrznego uaktywnia się automatycznie po wykorzystaniu czasu na naukę.

Osoby które wykupiły kod mają bezpłatny dostęp do modułu przypomnienie. Pozwala on powtórzyć najważniejsze elementy przed praktycznym egzaminem UAVO.

Jak działa system?


TestNaDrony.pl w trybie nauki nie zbiera danych osobowych i pozwala użytkownikowi na anonimowy dostęp. Aby uruchomić szkolenie online konieczne jest zalogowanie do systemu.

Logowanie oparte jest o unikalny kod dostępu udostępniany użytkownikowi przez właściciela podmiotu szkolącego. Zalogowanie użytkownika do systemu uruchamia sesję szkoleniową a czas jej trwania jest odejmowany od całkowitego czasu nauki online.

Jeśli szkolenie zostało wykupione na 4 godziny a pierwsza sesja trwała 15 minut to przy następnym logowaniu użytkownik będzie miał do wykorzystania jeszcze 3 godziny i 45 minut szkolenia online. Liczba sesji oraz czas pojedyńczej sesji może być dowolnie ustalany przez użytkownika systemu.

Po zalogowaniu losowane są zestawy pytań i odpowiedzi. Większość osób uczy się wzrokowo, dlatego wybór:
właściwej odpowiedzi premiowany jest podświetleniem jej na zielono,
zaś zaznaczenie błędnej odpowiedzi spowoduje podświetlonie na czerwono.
W przypadku popełnienia błędu pojawi sie okno z podpowiedzią, która ułatwi zapamiętanie istotnych aspektów poruszanych w pytaniu.

Gdzie szukać pomocy?


Jeśli coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, pojawił się problem z logowaniem przy pomocy przekazanego kodu dostępu lub moduł egzaminu wewnętrznego został zablokowany proszę o kontakt z właścicielem systemu TestNaDrony.pl.