Informacje dla Użytkowników
systemu TestNaDrony.pl


Do czego służą moduły?


TestNaDrony.pl składa się z trzech modułów:
  • DEMO
  • nauki
  • egzaminu
Moduł DEMO pozwala użytkownikowi przetestować system przed podjęciem decyzji o zakupie szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów. Funkcjonalność systemu pracującego w trybie DEMO jest ograniczona a uczestnik nie ma dostępu do materiałów pomocniczych.

Moduł nauki pozwala uczestnikowi opanować materiał teoretyczny z wymaganych dziedzin. Po upływie czasu przeznaczonego na szkolenie uaktywnia się automatycznie moduł egzaminu weryfikującego, podczas którego uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę.

Moduł egzaminu umożliwia przeprowadzenie nadzorowanego egzaminu on-line po którym generowany jest protokół z wynikiem uczestnika. Jest to moduł przeznaczony dla upoważnionych podmiotów współpracujących z właścicielem systemu.

Jak działa system?


TestNaDrony.pl w trybie nauki nie zbiera danych osobowych i pozwala użytkownikowi na anonimowy dostęp. Aby uruchomić szkolenie online konieczne jest zalogowanie do systemu.

Logowanie oparte jest o unikalny kod dostępu udostępniany użytkownikowi przez właściciela podmiotu szkolącego. Zalogowanie użytkownika do systemu uruchamia sesję szkoleniową a czas jej trwania jest odejmowany od całkowitego czasu nauki online.

Jeśli szkolenie zostało wykupione na 4 godziny a pierwsza sesja trwała 15 minut to przy następnym logowaniu użytkownik będzie miał do wykorzystania jeszcze 3 godziny i 45 minut szkolenia online. Liczba sesji oraz czas pojedyńczej sesji może być dowolnie ustalany przez użytkownika systemu.

Po zalogowaniu losowane są zestawy pytań i odpowiedzi. Większość osób uczy się wzrokowo, dlatego wybór:
właściwej odpowiedzi premiowany jest podświetleniem jej na zielono,
zaś zaznaczenie błędnej odpowiedzi spowoduje podświetlonie na czerwono.
W przypadku popełnienia błędu pojawi sie okno z podpowiedzią, która ułatwi zapamiętanie istotnych aspektów poruszanych w pytaniu.

Gdzie szukać pomocy?


Jeśli coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, pojawił się problem z logowaniem przy pomocy przekazanego kodu dostępu lub moduł egzaminu wewnętrznego został zablokowany proszę o kontakt z właścicielem systemu TestNaDrony.pl.