DEMO szkolenia on-line w zakresie
uprawnień A2 i NSTS


Jeśli chcesz przetestować system wpisz wyświetlony Wolny kod w białą ramkę i naciśnij przycisk dalej ».

Wprowadź swój indywidualny kod:

Wolny kod: » «

Jak działa moduł DEMO?


Moduł DEMO pozwala przetestować system bez żadnych kosztów. W każdej sesji losowane są inne pytania z bazy danych a czas nauki jest odliczany od wykupionej puli. Dlatego za drugim razem wpisz ten sam kod dostępu.

Moduł DEMO działa przez 15 minut i jest ograniczony do 5 pytań w każdej dziedzinie.

Jeśli szkolenie on-line ma trwać 4 godziny a pierwsza sesja będzie trwała 15 minut to przy następnym logowaniu użytkownik będzie miał do wykorzystania 3 godziny i 45 minut. Liczba sesji jest nielimitowana a czas pojedyńczej sesji może być dowolnie ustalany przez użytkownika.

Co zawiera wersja płatna szkolenia on-line?


W płatnej wersji szkolenia on-line dla scenariuszy NSTS jest obecnie ponad 400 zagadnień, związanych z aktualnymi przepisami, procedurami i praktykami.

Każdy użytkownik ma dostęp do materiałów pomocniczych w forme plików PDF, przydatnych linków do ważnych informacji a także instrukcję wykonywania lotów w strefach CTR.

Dodatkowo uczestnik szkolenia otrzymuje:
  • przykładową checklistę z czynnościami które należy wykonać przed lotem, przed startem, w trakcie lotu i po jego zakończeniu (dla szkolenia A2)
  • draft instrukcji wykonywania lotów (dla szkolenia NSTS-01)
  • draft instrukcji operacyjnej (dla szkoleń NSTS-02/03/04/05/06/07/08)

Metodyka szkolenia on-line


Po zalogowaniu losowane są zestawy pytań i odpowiedzi. Większość osób uczy się wzrokowo, dlatego wybór:
właściwej odpowiedzi premiowany jest podświetleniem jej na zielono,
zaś zaznaczenie błędnej odpowiedzi spowoduje podświetlonie na czerwono.
W przypadku popełnienia błędu pojawi sie okno z podpowiedzią, która ułatwi zapamiętanie istotnych aspektów poruszanych w pytaniu.