DEMO szkolenia on-line w zakresie
uprawnień VLOS i BVLOS


Jeśli chcesz przetestować system wpisz wyświetlony Wolny kod w białą ramkę i naciśnij przycisk dalej ».

Wprowadź swój indywidualny kod:

Wolny kod: » 3yqmd «

Do czego służą moduły?


TestNaDrony.pl składa się z trzech modułów: Moduł demo pozwala przetestować system bez żadnych kosztów. System w każdej sesji losuje inne pytania z bazy danych i odlicza czas nauki przypisany do indywidualnego kodu dostępu. Dlatego za drugim razem wpisz ten sam kod. Moduł DEMO działa przez 15 minut i jest ograniczone do 5 pytań w każdym przedmiocie. W wersji płatnej jest obecnie ponad 300 zagadnień.

Moduł nauki pozwala uczestnikowi opanować materiał teoretyczny. Po upływie wykupionego czasu nauki uczestnik sprawdza swoją wiedzę rozwiązując egzamin.

Moduł egzaminu umożliwia przeprowadzenie egzaminu i generuje protokół z wynikiem uczestnika. Moduł egzaminu wewnętrznego uaktywnia się automatycznie po wykorzystaniu czasu na naukę.

Jak działa system?


TestNaDrony.pl w trybie nauki nie zbiera danych osobowych i pozwala użytkownikowi na anonimowy dostęp. Aby uruchomić szkolenie online konieczne jest zalogowanie do systemu.

Logowanie oparte jest o unikalny kod dostępu udostępniany użytkownikowi przez właściciela podmiotu szkolącego. Zalogowanie użytkownika do systemu uruchamia sesję szkoleniową a czas jej trwania jest odejmowany od całkowitego czasu nauki online.

Jeśli szkolenie zostało wykupione na 4 godziny a pierwsza sesja trwała 15 minut to przy następnym logowaniu użytkownik będzie miał do wykorzystania jeszcze 3 godziny i 45 minut szkolenia online. Liczba sesji oraz czas pojedyńczej sesji może być dowolnie ustalany przez użytkownika systemu.

Po zalogowaniu losowane są zestawy pytań i odpowiedzi. Większość osób uczy się wzrokowo, dlatego wybór:
właściwej odpowiedzi premiowany jest podświetleniem jej na zielono,
zaś zaznaczenie błędnej odpowiedzi spowoduje podświetlonie na czerwono.
W przypadku popełnienia błędu pojawi sie okno z podpowiedzią, która ułatwi zapamiętanie istotnych aspektów poruszanych w pytaniu.

Gdzie szukać pomocy?


Jeśli coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, pojawił się problem z logowaniem przy pomocy przekazanego kodu dostępu lub moduł egzaminu wewnętrznego został zablokowany proszę o kontakt z właścicielem systemu TestNaDrony.pl.