Zrób TEST online
sprawdź swoją wiedzę o dronach


Jeśli chcesz przetestować system wpisz wyświetlony Wolny kod w białą ramkę i naciśnij przycisk dalej ».

Wprowadź swój indywidualny kod:

Wolny kod: » «

Jak działa system TestNaDrony.pl?


Moduł DEMO pozwala przetestować system bez �źadnych koszt�łw. W ka�źdej sesji losowane są inne pytania z bazy danych a czas nauki jest odliczany od wykupionej puli. Dlatego za drugim razem wpisz ten sam kod dostępu.

Moduł DEMO działa przez 15 minut i jest ograniczony do 5 pytań w ka�źdej dziedzinie.

Jeśli szkolenie on-line ma trwać 4 godziny a pierwsza sesja będzie trwała 15 minut to przy następnym logowaniu u�źytkownik będzie miał do wykorzystania 3 godziny i 45 minut. Liczba sesji jest nielimitowana a czas pojedyńczej sesji mo�źe być dowolnie ustalany przez u�źytkownika.

Co zawiera wersja płatna szkolenia on-line?


W płatnej wersji szkolenia on-line dla scenariuszy NSTS jest obecnie ponad 400 zagadnień, związanych z aktualnymi przepisami, procedurami i praktykami.

Ka�źdy u�źytkownik ma dostęp do materiał�łw pomocniczych w forme plik�łw PDF, przydatnych link�łw do wa�źnych informacji a tak�źe instrukcję wykonywania lot�łw w strefach CTR.

Dodatkowo uczestnik szkolenia otrzymuje:
  • przykładową checklistę z czynnościami kt�łre nale�źy wykonać przed lotem, przed startem, w trakcie lotu i po jego zakończeniu (dla szkolenia A2)
  • draft instrukcji wykonywania lot�łw (dla szkolenia NSTS-01)
  • draft instrukcji operacyjnej (dla szkoleń NSTS-02/03/04/05/06/07/08)